Cumartesi , Eylül 21 2019
Anasayfa / Dergi / Dergi Özel / Dünyaya Yayılan Umut Çınar Mucizesi

Dünyaya Yayılan Umut Çınar Mucizesi

 
 
 UMUT ÇINAR GENÇ ve BÜYÜKLERİN MUCİZE ADAMI NASIL OLDU?
 
Röportaj : Oya Demirtok
 

Yaşlılığa ve Markalaşmaya bambaşka gözle bakan; 

Dünya Yaşlılık Derneği kurucusu 

Dünya Markalar Derneğinin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Umut Çınar , kendisinden Dünyada Niçin mucize Adam diye bahsedildiğinde verdiği cevap, biz

Yaşlılığı  “  İkinci Çocukluk Yaşamıdır” diyerek , Bir yaşlı gördüğü zaman “Umut olmalı.” Her yeni günde; ömür hanemizden bir gün eksilirken, yeni bir güne daha yeni umutlarla kucak açıyoruz. Umut Çınarı; ”Yaşadığımız dünya için, gelecek nesillere örnek olması için yaptıklarımız neler?” diye sorgularken kısa sürede yurt dışına açılmayı başardığı,mucize adam diye anıldığı projelerini merak ediyoruz…

 

2011 yılında “Yeni Bir Umut” sloganıyla yola çıkan, Umut Çınar’dan dünya Mucize Adam ( Miracle Man) olarak bahsediyor ama kendisi bunu “ne sihirbazım ne de illüzyonist” diyerek yanıtlıyor. Dünyada bu lakabı almasının tek sebebi olduğunu, yaşlılığa ve markalaşmaya  bambaşka gözlerden baktıklarını ve sloganlarının geniş bir yelpazeyi kapsadığını anlatıyor heyecanla. Dünyada yaşlılıkla ilgili kurum ve kuruluşlarda ki en genç başkan olduğunu ve hayatını çocuk, engelli ve yaşlılara adadığını, uluslararası alanlarda yapmış oldukları bir çok faaliyetler ile hızla büyüdüklerini belirtiyor…

Uluslar arası yayınların kendini tanıtması için yazılar talep ettiği “Mucize Adam”

Umut Çınar,la yaptığımız bu söyleşiyi ingilizce çevirisiyle birlikte yayınlıyoruz…

 

 

Miracle Man of the Youth and the Elderly: Umut Çınar

Mr. Umut Çınar, (which also connotes “the Sycamore Tree of Hope”), 

is the founder  and the President of the Executive Board of both the World Old Age Association and the World Brand Association. His motto is  “the old age is the  second childhood” and he also has a different perspective about old age as well as branding.

 

When he meets elderly people, he always thinks that ‘’there is always hope thanks to their wisdom”. “While every day, one more day is deducted from our life, we still embrace another upcoming day with new hopes. 

 

So, let’s talk about the projects of Mr. Umut Çınar who every day questions ‘’what we have done for our world and the future generations in order to set an example to them?’’ 

First of all, to share some information about the activities of both associations and his new project ‘the Sycamore Tree of Hope’, Mr. Umut Çınar started with a slogan: ‘ new hope for the elderly’ in 2011. The world calls him as ‘the Miracle Man’ since he caused many changes in approach to the elderly but he explains that ‘I’m neither an illusionist nor a magician.’ He further elaborates on why there is only one reason for him to be called as ‘the Miracle Man’ by the elderly and their families: “I am always in favor of social inclusion, inter-generation exchange between the youth and the elderly as well as laying better care standards for the elderly and touching their hearts, which makes them feel like they are home. So, Mr. Çınar pursues a different perspective for the old age and branding. 

 

It must be also highlighted that Mr. Umut Çınar is the youngest President of the existing  institutions and organizations for the old age in the world and dedicates his life to the elderly, the people with disabilities  as well as poor and needy children. He also adds that their association is becoming growing further thanks to many activities at the international level both for the elderly and branding in health-care tourism, energy and defense.

 

 

 DÜNYA MARKASI OLMA YOLUNDA BİR MUCİZE 

Dünya Yaşlılık Derneği’nin yolculuğu nasıl başladı?

-1993 yılında Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü’nü kazandım. 2000 yılında üniversiteyi Ankara’da   bitirdim. Bitirdikten sonra Sağlık sektöründe tıbbi mümessili olarak hayata başladım. Sonra bölge müdürlüğüne oradan da Türkiye tanıtım müdürlüğüne yükseldim. Burada, fizik tedavi merkezlerinde idari müdürlük yaptım. Sonra da yaşlılık ile ilgili bir vakıfta yönetim kurulu üyeliğinde bulundum. Burada arkadaşlarla birlikte uzun süre hem yaşlılığı anlattık hem de yaşlılık hakkında sosyal sorumluluk projelerinde bulunduk. Belgeseller çektik, çok ciddi projelere imza attık. Sonra da Dünya Yaşlılık Derneği’ni arkadaşlarımızla birlikte oluşturduk. 

 

How did the journey of the  World Old Age Association start?

–       In 1993, I enrolled in the Department of  Econometrics in Gazi University, Ankara. I graduated from the university in 2000. Following the graduation, I started to work in health-care sector as a medical representative. I got promoted as the regional director and then became the Public Relations Director of Turkey. I was also the administrative director of the  physical therapy centers. Later on, I became a member of the executive board in a foundation for the elderly. Here, I and my friends covered the challenges in care of the elderly for a long time and joined  in many social responsibility projects for the old age. We made documentary films and put our mark in very important projects. After all, we found the World Old Age Association with our friends.

 

Dünya Yaşlılık Derneği’nin kuruluş amacı nedir? Dünya Yaşlanırken neler yapmayı hedefliyorsunuz?

-Biz derneğin kuruluş amaçları arasından en önemlisi olarak köprü vazifesini görüyoruz. Bu köprü vazifesini tüm dünyada yapmak istiyoruz. Çünkü şöyle bir sorunumuz var; dünya yaşlanıyor. Dünya yaşlanırken en büyük sorunlarından bir tanesi ise ülkelerin politikalarının bile bunun farkında olmaması. Eskiden 65 yaş üstü insanların sayısı çok fazla değildi ama şimdi Türkiye’de dahil olmak üzere bu sayılar %10’ların üzerine çıktı. Böyle olunca rakamlar çok fazla arttı. 1965 yıllarında doğurganlık oranı 3,1’di.  2000 yılında ise bu rakam 1’lere düştü. Yani yaşlı sayısı artıyor ama doğum oranı azalıyor. Doğum oranı azaldığı, yaşlı sayısı da arttığı için ülkede genç nüfus sayısı çok ciddi olarak düşüyor. Ülkemiz için de çok ciddi sorunlardan bir tanesi bu.

What is the foundation purpose of the World Old age Association? What do you aim to do while the world population is getting older and older? 

–       We see being a bridge as the most important task of the association’s. We want to be a bridge across the world between the young and the old generations. Because we have such a problem; the world is aging. One of the biggest problems is that even the countries’ policies do not have any consciousness about it while the world is getting older. In the past, the number of people over age 65 was not so much, but now it exceeds 10% including in Turkey. So, the figures increased so high. Fertility rate was 3.1 in 1965 while in 2000, this figure dropped to 1. In other words, the number of the elderly is increasing but the birth rate is declining. Since the birth rate decreased, the number of the elderly increased in due course. The number of the young population in a country has been sharply declining.  This is one of very serious problems in Turkey.

 

 

 Dünya Yaşlılık Derneği’nin amaçlarından biraz bahseder misiniz?

-Derneğin en önemli amacı dünyada yaşlılık sorununa dikkat çekmek. Ancak Dünya Yaşlılık Derneği olarak yaşlılıkla birlikte su konusunu da işlemek istiyoruz. Biz su sorununa da gerekli önemi veren bir dernek olmak istiyoruz. Yaşlığı ise birde şöyle inceliyoruz; yaşlılık doğumla birlikte başlar. Yaşlılık bizim için 60 – 70 yaş değil. Genç büyüklerin içerisine bebekler, çocuklar, 70 yaşındaki herkes dahil. Yaşlılık sadece 65 yaşından sonra gelinen bir süreç değildir. 80 yaşındaki insanlarda bizim için yaşlı değildir. Bu insanlar sadece yaş alıyorlar. Biz 80 yaşında 90 yaşında birçok insanla birlikte konferanslar düzenliyor, genç nesle tecrübelerini aktarıyoruz. Bunlarla ilgili belgeseller, uluslararasıkonferanslar da vermekteyiz. 

Dünyada Yılın Projesi, Dünyada Yılın Derneği ödülünü alan Dünya Yaşlılık Derneği, Marka olma sürecine girince bize Dünya Markalar Derneğinin bende Umut Çınarı Projemizin yollarını açtı.Ve Dünya Markalar Derneğini Uluslararası platformda liderlik oluşturması için kurduk

 

Could you talk a bit about the objectives of the World Old Age Association?

–       The most significant purpose of the association is to draw attention to the problem of aging. But, as the World Old age Association, we want to talk about water scarcity along with old age. We want to be an association which gives the necessary importance to the water problem. We discuss an aging problem from a different point of view; ageing begins at birth. For our understanding, old age is not being 60 – 70 years old. Young aged people include babies, children, and persons at 70-year-old. Aging is not a process reached only after 65 years. 80-year-old is not old for us either. These people are just having an age. We organize many conferences with people at their 80s-90s- and we share their experiences with the young generations. We have international conferences and documents on this. 

When the World Old Age Association that gained an award of the Association of the Year in the USA and the Project of the Year  Award in the world, it  took its place in the branding process. This paved the way to the Sycamore Tree of Hope Project as wel as the creation of  the World Brand Association to me and we founded the World Brand Association in order to be a leader in the international platform regarding health-care tourism (including elderly care), energy and defense.  

 

 

Tüketici İçin Markanın önemi nedir? Dünya Markalar Derneği’nden Bahseder misiniz?

-Marka olmak çok önemli. Her geçen yıl bu önem daha da artacak. Marka, Dünya lideri olmasına rağmen, üç numaraymış gibi düşünüp, bir ve iki numarayı; yani ekibini ve kendini ileriye taşımaya çalışan, kendine meydan okuyan kişilerin ve kurumların başarılarından geçer bana göre. İnanın Marka olmak çok önemli.

Marka olmak neden önemlidir?

Aslında Marka en çok tüketici için önemlidir. Marka şu nedenlerle tüketici için önemlidir

1- Marka tüketicilerin istediği ürünleri kolayca bulur.

2- Marka tüketicilerin korunmasını sağlar

3- Marka tüketicilerin araştırma faaliyetlerini azaltır

4- Marka tüketiciyi tatmin eder

5- Marka değer yaratır

6- Marka tüketici ile işbirliği oluşturur. 

 

What is the importance of brand for consumers? Could you also talk about the World Brand Association?

–       Becoming a brand is very important. Every year, this importance is increasing. According to my opinion,  branding depends on the achievements and contributions of the individuals and the organizations which carry their team forward and make one more further step and challenge themselves as if they are lagging behid, despite of being world’s leader. Believe me, being a brand is very important. 

Why is being a brand important?

In fact, being a brand is the most important criterion for the consumers. The reasons are following:

1-     A brand easily created products that consumers demand.

2 A brand provides for the protection of the consumers.

3- A brand reduces “search and find the quality” activities of consumers.

4- A brand satisfies consumers

5- A brand creates an added value.

6. A brand creates collaboration with consumers.

Uluslararası Markalarda Dünya Markalar Derneği’nin yeri nedir?  

-Uluslararası markalar öncelikle Ülke imajına katkı sağlar. Ulusun ya da işletmenin başka markalarının uluslararasıpazarlara girmelerini destekler. Uluslararası bir marka o ülke insanının güvenini arttırır.  Uluslararası markalar ülkedeki istihdam ve milli geliri arttırır.

Where does the World Brand Association take a place among International Brands? 

–       International brands primarily contribute to a country’s image. It enables the other brands of a nation or company to enter into international markets. An international brand increases the confidence of the people of that country. International brands will increase employment and national income in the country.Therefore, the World Brand Association is aiming to ensure the exchange of the branding stories by international brands. 

 

 

Huzurevlerine sık sık ziyaret ettiğinizi biliyorum. Ülkemizde bulunan Huzurevleri Sorunu için neler söyleyeceksiniz?

-Yaşlılığın üzerine gitmezsek ve negatif yaşlılaşırsak çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalacağız diyebilirim. Hükümetlerde politikalarını buna göre kurmak zorundalar. Çünkü bugün baktığımızda Türkiye’deki 65 yaş üstü sayısı gittikçe artmakta. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızise bunun önlemleri için girişimlerde bulunmakta. Eğer bu önlemler alınmazsa ve 65 yaş üstü nüfus sayısı artarsa sosyal kurumlar çökecektir. Ve çok ciddi bakımsız insanlar ve huzur evleri ortaya çıkacaktır. Buna bizim gibi derneklerin vakıfların el atması gerekmektedir. Ülkemizde ve Dünyada  huzur evi standartları çok iyi değil.

Bu standartları daha iyi düzeye çekmek içinde Markalaşma sürecini başlattığımız Umut ÇINARI Projemizi hayata geçirdik;

O yüzden bu soru sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın sorunu. Biz bunu köprü vazifesi görerek ortadan kaldırmak istiyoruz. Umut Çınarı projesi ile Yaş Alan Dünyada , ileri yaşlı sağlık turizmi başta olmak üzere pek çok alanda lider olacağız, İntra ile yapmış olduğumuz ortak protokollede Dünyada Pazar lideri olmayı hedefliyoruz…

I know you  visit the nursing homes frequently. What do you say for Nursing home problem in our country?

–       I can say if we do not tackle with aging and have a negative perspective for aging, then we will face with very serious problems. Governments must set up their policies on the basis of aging. Because nowadays the number of people over 65  is increasing. H.E. the President of Turkey and the Prime Minister have had initiatives to take a measure. If these measures are not taken and the number of people over 65 will increase and social institutions will collapse. Then, there will be a huge demand for the care of many elderly people  and nursing homes. Foundations and associations like ours have to handle with this problem. Standards for nursing homes are not good enough neither in our country nor in the world. To elevate these standards, we initiated the Sycamore Tree of Hope project which is also part of our branding process in elderly care.

That is why this challenge is not only valid for Turkey but also is for the world. We want to remove this by being a bridge between the generations as well as the elderly and the government. We will be a leader namely in health tourism for the elderly and many other fields in the aging world with the Sycamore Tree of Hope Project. With a common protocol which we signed with INTRA HEALTHCARE Medical Tourism, we are aiming to be a market leader in the world.

–       

 

Dernek bünyesinde olmanın birçok avantajları var. Derneğe katılmak isteyenlere neler söylemek istersiniz? 

-Biz sosyal sorumluluk projesi olarak Türkiye’de Yaşlı ve Markalaşma konularında , lider olmak istiyoruz. Bu kapsamda da derneğe katılan insanlar, çok ciddi sorumluluk projeleri içerisinde olacaklar. Bir diğer avantaj ise, dernek üyeleri yurt dışındaki etkinliklerde söz sahibi olacaklar. Yaşlılığı ve Markalaşmayı  bilmeyenler bizimle birlikte olarak bunları, Umut Çınarı Projesi ile öğrenebilir. Yaşlılık dediğimiz gibi doğumdan başlayan bir süreç olduğu için bu süreci doğru şekilde kavrayabilir. Dernek üyelerine verilebilecek en büyük fayda ise hayata bakışaçılarının değişecek olmasıdır. 

Being within the association has many advantages. What would you like to say to those who wants to participate in the association?

–       As a social responsibility project, we want to become a leader in the field of aging and branding in Turkey. Within this scope, people who participate in the association will take a place in very serious responsibility projects. Another advantage is also that members of the association will have the right to speak about the overseas activities. Those who do not know aging and branding can learn these things as well as best practices through the Sycamore Tree of Hope Project. As we said since aging is the process starting at birth, they can understand this term properly. The biggest benefit for the members of the association is to change their perspective about life.  

 

Yeni projeleriniz var. Biraz bahseder misiniz?

-Biz bilinçli bir şekilde sosyal sorumluluk anlayışından yola çıkarak, 2011 yılında kurulan ve sivil toplum örgütleriyle de bir araya gelip ulusal ve uluslararası düzeyde halkı bilinçlendirmek gayretinde olmayı hedefledik. Genç büyüklerimizin yaşam kalitesini artırırken topluma ve kendilerine faydalı, mutlu bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapmak hedeflerimiz arasındaydı ve bunu başardık. 

You have new projects on the way. Could you cover them?

–       We consciously aim to deploy an effort to rais awareness at the national and international level by gathering our members of the NGO since its foundation, 2011, in the light of social responsibility and understanding. While we increase the quality of life for the younger elderly people  , aka, young adults, we work to make them happy and render them more  beneficial to the society and themselves. I strongly believe that we have also achieved this goal vis-à-vis the young elderly.

Ege Modeli nedir?

-Dünyada farkındalık yaratan Ege bölgesi ve Uzun Yaşamla Bağdaşan Nazilli Bölgesinde çok ciddi çalışmalar ve incelemelerde bulunduk ve Düyader Uzun Yaşam ve İleri Yaş Araştırma Komisyonu Proje Grubu Başkanı Engin Tulumbacı ile başlattığımız çalışmalarla Nazilli Modelini tüm dünyaya anlattık diyebilirim. 

Dünyanın en önemli Marka Zirvesini 2017

Bilgi; World Brand Summithttp://getreadyfor.worldbrandsummit.org

What is the Ege model?

–       We have researched and studied very seriously the Aegean region which created awareness in the world. The Nazilli region is associated with longer life expectancy and we introduced the Nazilli model to all over the world through studies initiated with Ege Tulumbacı who is the group director of Düyader Long Life and old age research Commission Project. 

To hold the world’s most important Brand Summit, we initiated “the World Brand Summit” in 2017

 
 

World Brand Summit

http://getreadyfor.worldbrandsummit.org

 

 

Umut Çınar’ın Başarıları ve Ödülleri:

1945 ödülün sahibi olmak dile kolay

 

Awards and Achievements of Mr. Umut Çınar:

Mr. Umut Çınar is the holder of 1945 national and international awards.

 
 

Hakkında Oya Demirtok

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*